Bhettaye Bhettaye

Nepali
Title rated 0 out of 5 stars, based on 0 ratings
Current format, eBook, 2021, Available.
Current format, eBook, 2021, Available. Offered in 0 more formats
चम्किला रङ्गीन चित्रहरूले भरिएको यस किताबमा एउटा सानो स ङ्खेकीरो आफ्ना बुबासँग छुट्टिएर बगैँचाका विभिन्न कुराहरूको सम्पर्कमा आउँछ । उसलाई ससाना कुराहरूले टाढैबाट देख्छन्। बगैँचाका विभिन्न ठाउँमा सङ्खेकीराका रोमाञ्चक गतिविधिहरूलाई देखेर बालपाठहरूले उल्टो अर्थ आउने शब्दहरू पनि सिक्न्नेछन्। सङ्खेकीरो हराएपछि उसले आफ्ना बुबालाई…

Title availability

Opinion

From the community

What did you think about this title?
There are no comments from the community on this title

More from the community

Community lists featuring this title

There are no community lists featuring this title

Community contributions

There are no quotations from this title